Etiket Arsivleri

Destructors (Yıkıcılar)

Referans type değişkenler heap üzerinde oluşturulurlar ve oluşturuldukç heap üzerinde yer kaplamaktadırlar ve bu da doğrudan doğruya bellek alanını etkilemektedir.Yeni nesnelerin oluşturulabilmesi için heap alanının temizlenmesi gerekmektedir. Oluşturulan bir nesnenin heap alanından yani yüklendiği bellekten silinmeden hemen önce çalışan yordamlara destructor (yıkıcı) adı verilmektedir. .NET Framework içinde bulunan Garbace Collection (GC), heap üzerinde yani bellekte bulunan ancak referans edilmeyen bir …

Daha Fazlasi