Etiket Arsivleri

Dictionary Collection – Dictionary Koleksiyonu

Hashtable koleksiyonun generic türdeki karşılığıdır, hemen hemen aynı metotlar ikisi içinde ortaktır. Tanımlanma örneği : Dictionary< string,int > Kisiler = new Dictionary< string, int >(); Aşağıdaki yazıyı da okuyunuz : Hashtable Koleksiyonu Örneğimize geçersek :

Daha Fazlasi