Etiket Arsivleri

Dizi Oluşturma ve Dizi Tanımlama

.NET’te dizi oluştururken new keywordünü kullanırız. Bununla birlikte dizi oluştururken dizinin türünü ve dizinin boyutunu yani eleman sayısını da belirtiriz. Örnek olarak aşağıdaki gibi bir kod sonrası; int tipinde 20 elemanlı dizi1 adında bir dizi oluştururuz. Aynı diziyi aşağıdaki gibi de oluşturabiliriz. Dizilerin eleman sayısını oluştururken belirleyebildiğimiz gibi, kodlarımızın çalışma esnasında da eleman sayısını yani boyutunu arttırabiliriz. Buna daha sonra …

Daha Fazlasi