Etiket Arsivleri

Validation Kontrolleri Örneği

Şimdi Validation kontrollerinin bir kısmını kullanarak bir örnek yapalım. Örneğimiz de RequiredFieldValidator, RangeValidator, CompareValidator kullanarak bir örnek yapalım. Örnekte bir kontrole 2-3 adet validation kontrol atama işlemi yapalım. İki adet textbox alanımız olsun, ikisi de boş geçilmesin. Birincisinde ayrıca mutlaka rakamsal değer girilsin ve bu rakamsal değer 1 ile 100 arasında olsun. Şimdi örneğimize geçelim : Örnekte CompareValidator kontrolünün Operator …

Daha Fazlasi

ValidationGroup Özelliği

ValidationGroup bir form üzerinde çeşitli bölümlerin ayrı ayrı validation kontroller ile kontrol edilebilmesini sağlayan çok önemli bir özelliktir. Bu özellik ile bir çok komponentin bulunduğu bir web form içinde daha kolay bir şekilde denetim işlemi sağlanabilmektedir. Örneğin şu şekilde bir örneğimiz olsun. Bir WEB sayfası üzerinde hem giriş hemde kayıt olabildiğimiz alanlar yani kontroller var. Her bir işleme ait buton …

Daha Fazlasi

CustomValidator Kullanımı

CustomValidator adından anlaşılacağı üzere bizim tarafımızdan tanımlanmış, kurallarını kendimizin belirlemiş olduğu denetim kontrolüdür. Bununla ilgili bir basit örnek yapalım. Örneğin bir kullanıcı kayıt formu olduğunu düşünelim. Aynı isimden kişiler tekrar kayıt yapamasınlar. Tabi örnek içinde ben aynı isimleri bir veritabanında falan saklamayacağım, şimdilik sadece basit örnekler.. customValidator.aspx sayfam : customValidator.aspx.cs sayfam : Örneğimizde butona basıldığında CustomValidator kontrolümün ServerValidate eventi tetiklenecek …

Daha Fazlasi

RegularExpressionValidator Kullanımı

RegularExpressionValidator kontrolü istenilen şartlarda bir ifadenin ilgili veri alanından alınmasını sağlayan bir kontroldür. Örneğin bir alana gerçekten bir mail adresimi girilmiş bunun kontrolünü RegularExpressionValidator ile yapabiliriz. Örneğin bir textboxa bir mail adresi mi girilmiş, bunun kontrolü için; ^\S+@\S+\.\S+$ RegularExpression ifadesi kullanılır. Tabi e-mail adresini kontrol ediyor derken, bu adres kullanımda mı değil mi onu kontrol etmiyoruz 🙂 Sadece ifade ediliş …

Daha Fazlasi

ValidationSummary Kullanımı

Genellikle WEB uygulamalarında oluşturulan formlarda çok fazla alan bulunmaktadır, ad soyad, doğum tarihi, email bilgisi, adres bilgisi vs gibi bir çok alan yer alır. Böyle bir formda herhangi bir alanda hata oluştuğunda bunu kullanıcıya topluca özet halinde bildirebilmek için başvurulabilecek en doğru yöntem ValidationSummary kullanmaktır. Şimdi bir örnek de bunun için yapalım ve bu kontrolü kullanalım. Örneğimiz de kullanıcı adı …

Daha Fazlasi

RangeValidator Kullanımı

RangeValidator kontrolü ile herhangi bir iki aralığı kontrol edebilme imkanına sahip olabiliyoruz. Örneğin bizim şöyle bir sitemiz olsun, 80’ler sitemizde sadece 80’li yıllarda doğmuş olarak kendini ifade edebilen kullanıcılara onay verdiğimizi düşünelim. Bu noktada ilgili tarih aralıklarını belirtmemiz gerekir. Bu örneği nasıl yapabiliyoruz bakalım. Bu tarih hususunda yeri gelmişken hatırlatmam gerekenler var, tarihsel ayarlar ilgili server sistemin local ayarlarına göre …

Daha Fazlasi

CompareValidator Kullanımı

CompareValidator kontrolü de çok kullanışlı bir kontroldür. Bir kontrolün bir başka kontrolle karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Örneğin bir çok web formda görmüşsünüzdür, bir şifre girersiniz ardından bu şifrenin tekrar girilmesi istenir ya da aynı şekilde bir mail adresi girersiniz ve bu mail adresini bir başka textboxa doğruluğunu kontrol etmek amacı ile tekrar girmeniz istenebilir. Şimdiki örnekte bir kullanıcı adı, bir şifre alanı …

Daha Fazlasi

Onaylama – Doğrulama Kontrolleri Nedir? ( Validation Kontroller )

Bir WEB uygulamasında kullanıcıdan almış olduğumuz bilgilerin doğru bir formatta girildiğini nasıl anlayabiliriz? Örneğin kullanıcı uygun bir formatta e-posta adresi girmiş mi? Ya da bizim ülkemiz için bir telefon numarası alan kodu ile birlikte toplam 10 hane mi? İşte bu gibi bir takım kontrolleri yapabilmemiz için .NET bize bir takım olanaklar sağlar, bunlar onaylayıcı – doğrulama kontrolleridir. Validation Controls yani …

Daha Fazlasi