Etiket Arsivleri

DirectoryInfo ve FileInfo Sınıfları

ASP.NET ortamında da dosyalarla alakalı olarak dosyaların buludnuğu klasörleri, klasör içinde yer alan diğer dosyaları, bu dosyaların yolları gibi dosyalra, klasörlere ait bilgileri edinebiliriz. Bunun için System.IO namespace alanı kullanılır. Dolayısı ile DirectoryInfo veya FileInfo gibi classları kullanmamız gerekiyor ise projelerimizin kod alanında üstte yer alan kısımda namespace alanına System.IO; namespace eklenmelidir. gibi.. Şimdi adım adım sıra ile bu sınıflara …

Daha Fazlasi