Etiket Arsivleri

SQL’de Aritmetik Fonksiyonlar

SQL’de bir çok aritmetiksel fonksiyonlar desteklenmektedir. Bunların en çok kullanılanlarına kısaca değinmek istiyorum. ABS : Bu fonksiyon ile verilen değerin mutlak değeri elde edilir. Bu iki deyimin sonucunda dönen değer 3’tür. CEILING : Bu fonksiyon ile verilen ondalık değer en düşük üst tam sayıya yuvarlanır. Bu deyimin sonucunda geriye 4 döner. FLOOR : Bu fonksiyon ile verilen ondalık değer en …

Daha Fazlasi