Etiket Arsivleri

Foreach Döngüsü

Foreach döngüsü de sık kullanılan döngülerdendir. 4 tane parametresi vardır. İlk parametre, değişken türünü gösterir. İkinci parametre Değişkenin adıdır. Üçüncü parametresi “in” parametresidir. Son prametresi ise dizi adıdır. Şöyle bir syntaxı vardır: Foreach (int sayi in rakamlar); Burada sayi diye int tipinde tanımlanan değişken aslında rakamlar dizisinde yer alan tüm öğeleri tutan bir değişken oluyor. Yani dizinin herhangi bir indeksini …

Daha Fazlasi

foreach Kullanımı

foreach bir dizinin içindeki tüm elemanları veya bir koleksiyon içinde tüm elemanların içinde dönebilmek için kullanılır. Yani for gibi döngü komutudur ama çalışma prensibi for’dan farklıdır. Bu yazımda foreach’eçok detaylı değinmeyeceğim ancak basit bir şekilde nasıl kullanılır anlatmak istiyorum. Syntax olarak; foreach (değişkenTipi ve adı in DiziAd) seklinde bir kullanımı söz konusudur. Değişken tipi ve adı kısmı örnek olarak int …

Daha Fazlasi

Foreach Döngüsü Kullanımı

Foreach döngüsü var olan bir dizi ya da koleksiyonun her bir elemanı için döngü içerisinde yer alan kodların çalıştırılmasını sağlayan döngü mekanizmasıdır. Genel olarak yapısı aşağıdaki gibidir : Bu döngünün kullanımını anlamak için basit bir örnek yapalım. Boş bir WEB projesi oluşturup içinde yer alan bir WEB formda bir adet ListBox bir adette Buton kontrolü yerleştiriyorum. Amacım var olan mevcut …

Daha Fazlasi