Etiket Arsivleri

Foreach Döngüsü

Foreach döngüsü de sık kullanılan döngülerdendir. 4 tane parametresi vardır. İlk parametre, değişken türünü gösterir. İkinci parametre Değişkenin adıdır. Üçüncü parametresi “in” parametresidir. Son prametresi ise dizi adıdır. Şöyle bir syntaxı vardır: Foreach (int sayi in rakamlar); Burada sayi diye int tipinde tanımlanan değişken aslında rakamlar dizisinde yer alan tüm öğeleri tutan bir değişken oluyor. Yani dizinin herhangi bir indeksini …

Daha Fazlasi

Foreach Döngüsü – TC Kimlik No Doğrulama Örneği

Bu örneğimizde kullanıcının girdiği TC Kimlik nosunun geçerli olup olmadığını kontrol eden bir uygulama yapılmıştır. Geçerli bir TC Kimlik nosunun ilk 10 hanesinin toplamının birler basamağındaki rakam kimlik numarasının son hanesindeki rakamla eşittir. Bu algoritmaya göre program yazılmıştır. Form’da bir adet TextBox ve bir adet button kontrolü kullanılmıştır.

Daha Fazlasi