Etiket Arsivleri

Generic Type Collections – Generic Tipinde Koleksiyonlar

.NET 2.0?dan sonra son yazılarımda bahsettiğim tipik koleksiyon sınıfları yerini şablon tipli yani generic type koleksiyon sınıflarına bıraktı. Klasik tipli koleksiyon sınıfları içerisine aldıkları elemanların hepsini object türünde saklar. Ve bu durum performans kaybına sebep olur, çünkü boxing ve unboxing işlemleri yapılmaktadır, boxing ve unboxing işlemleri için tür dönüşümlerini incelemenizi öneririm. Performans kaybının yanı sıra aynı zamanda tür güvenliği (type …

Daha Fazlasi