Etiket Arsivleri

Dictionary Collection – Dictionary Koleksiyonu

Hashtable koleksiyonun generic türdeki karşılığıdır, hemen hemen aynı metotlar ikisi içinde ortaktır. Tanımlanma örneği : Dictionary< string,int > Kisiler = new Dictionary< string, int >(); Aşağıdaki yazıyı da okuyunuz : Hashtable Koleksiyonu Örneğimize geçersek :

Daha Fazlasi

Hashtable

Array ve ArrayList için bir elemana ancak o elemanın indeks numarası ile erişebiliyorduk. Hashtable ile ise bir koleksiyon elemanına bir anahtar değer ile erişebiliriz. Hashtable, IDictionary arayüzünden türemiştir. Hashtable yapısında her eleman bir key ve value ikilisi olarak saklanmaktadır ve bunlar hashtable adı verilen bir tabloda tutulur. Diğer dizi yapılarına göre oldukça yüksek performanslıdır. Hashtable bir nevi bir sözlük yapısı …

Daha Fazlasi