Etiket Arsivleri

SQL İfadeler ve Operatörler

SQL’de de bir takım ifadeler ve operatörlere ihtiyaç duyulur. Yazılımda olduğu gibi matematiksel işaretlerin bir kısmı, bir takım mantıksal ifadeleri SQL ortamında da kullanmaktayız. Bunları örneklendirerek anlatmak istiyorum : + Operatörü : İki sayıyı ya da iki adet string ifadeyi toplamaya yarar. Örneğin + operatürünü Northwind veri tabanında Employees tablosunda kullanalım. Employees tablosu normalde şu şekilde görünüyor; Görüldüğü gibi FirstName …

Daha Fazlasi