Etiket Arsivleri

İki Tabloda Birden Fazla Kolonu Birbirine Bağlamak

INNER JOIN ile genelde iki farkı tabloda iki kolonu birbirine bağlarız. Ancak bazen öyle durumlar olur ki, iki tabloda birden fazla kolonu da birbirine bağlama ihtiyacı duyabiliriz. Şimdi AdventureWorks veritabanı üzerinde bununla alakalı bir örnek yapalım. Öncelikle şekille ifade ediyorum : Amacım Sales.SalesOrderDetail tablosu ile Sales.SpecialOfferProduct tablolarını birbirine bağlamak. Sales.SalesSpecialOfferProduct tablosu birleşik primary key özelliğine sahip bunların biri pecialOfferID, diğeri …

Daha Fazlasi