Etiket Arsivleri

ASP .NET Değişkenleri String ve Int Tipindeki Değişkenler ve Response.Write() Kullanımı

Bu yazımda ASP.NET uygulamalarımızda sık kullanmış olduğumuz değişkenlerimize değinmek istiyorum. String Değişkenler : Öncelikle String’i ele alalım. String tipindeki değişkenler birden fazla karakterden oluşan değişkenlerdir. Yani sayısal ve mantıksal olmayan tipdeki değişkenler string değişkenlerdir. String değişkenleri tanımlarken aşağıdaki gibi bir tanımlama yaparız. string tipi değişkenler iki çift tırnak arasında yazılırlar. (“”,””) Tam Sayı Tipi Değişken (int) : Integer deyince aklımıza …

Daha Fazlasi