Etiket Arsivleri

İlişkisel Operatörlerin Aşırı Yüklenmesi – Relational Operators Overloading

.NET’te operatörler içinde ilişkisel operatörler de overload edilebilmektedir. Peki nedir bu ilişkisel operatörler? Bu operatörler geriye bool olarak TRUE ya da FALSE gönderen operatörlerdir. Altı adet ilişkisel operatörümüz mevcut bunlar, < (Küçüktür) > (Büyüktür) = (Büyük-eşittir) == (Eşittir, denktir) != (Eşit değildir, denk değildir) Bu operatörlerin overload edilmesinde çok dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta şudur: Birbirine zıt olan operatörlerin …

Daha Fazlasi