Etiket Arsivleri

JavaScript Diziler

Aynı türdeki verileri tek bir yerde saklamamızı sağlayan değişkenlerdir, içlerinde birden fazla eleman barındırabilirler. Dizileri birden fazla yolla tanımlamamız mümkündür. Örneğin en başta boş bir dizi tanımlayıp daha sonradan içeriğini doldurabiliriz.   Görüleceği üzere önce dizimizin adını verdik, ardından new Array diyerek yeni bir dizi oluşturduk. Bu tanımlamada dizimizin içeriğinde herhangi bir şey yok. Diyelim ki ogerenciler adında bir dizi …

Daha Fazlasi