Etiket Arsivleri

Alt Sorgu veya Join Kullanarak Veri Silme

Bir tablodan Join deyimi ile birlikte DELETE kullanarak bir satır veri silebiliriz. Tabi tek satır veri silinebilir. Genelde alt sorgu ile silme tercih edilir. Söz dizimi olarak aşağıdaki gibi kullanımı vardır : DELETE TakmaAd FROM tablo1 AS TakmaAd INNER JOIN tablo2 ON TakmaAd.kolon1 = tablo2.kolon2 WHERE şart Burada bir takma ad yani istenilen bir isim kullanılır. WHERE deyimi opsiyoneldir, yani …

Daha Fazlasi