Etiket Arsivleri

İki (Çok) Boyutlu Diziler

Çok boyutlu diziler daha çok satır ve sütunlar şeklinde oluşturulmuş veri kümelerindeki bilgileri saklamak için kullanılırlar. Örneğin iki boyutlu bir dizi tanımlama için dizi tanımlama esnasında hem satır hem de sütun bilgisini veririz. Burada dizi indisi tanımlama aşamasında ilk verilen değer satırı temsil eder, ikinci verilen değer sütunu temsil eder. Tabi çok boyutlu denilince akla sadece iki boyutlu diziler gelmesin, …

Daha Fazlasi