Etiket Arsivleri

JavaScript Diziler

Aynı türdeki verileri tek bir yerde saklamamızı sağlayan değişkenlerdir, içlerinde birden fazla eleman barındırabilirler. Dizileri birden fazla yolla tanımlamamız mümkündür. Örneğin en başta boş bir dizi tanımlayıp daha sonradan içeriğini doldurabiliriz.   Görüleceği üzere önce dizimizin adını verdik, ardından new Array diyerek yeni bir dizi oluşturduk. Bu tanımlamada dizimizin içeriğinde herhangi bir şey yok. Diyelim ki ogerenciler adında bir dizi …

Daha Fazlasi

JavaScriptte Diziler ve For Döngüsü

JavaScriptteki dizi mantığı diğer programlama dillerindeki dizi mantıklarına oldukça benzemektedir. Bir dizi aşağıdaki şekilde oluşturulabilir : Diziyi oluşturmak için new Array() deyimini kullanırız. Üsteki kod bloğunda; diyerek dizi adında boş bir dizi oluşturdum. Daha sonra; diyerek dizinin ilk indeksinden başlayarak, ilk indeks 0 (sıfır) ile başlar, eleman atama işlemi gerçekleştirdim. C# ile uğraşanlar iyi bilirler (genelde C#’dan bahsediyorum çünkü o …

Daha Fazlasi