Etiket Arsivleri

JavaScript Nedir?

JavaScript dili WEB sayfalarında dinamik içerik sağlayan ve son kullanıcı ile birebir iletişim kurulmasını sağlayan ve client tarafında çalışan yani istemci tarafında çalışan bir dildir. JavaScript kodları html kodları arasında yazılabilir. JavaScript 1995 yılında Brendan Eich tarafından geliştirilmiştir. JavaScript isim benzerliği nedeni ile Java ile çok fazla karıştırılır ancak ikisinin birbiri ile uzaktan yakından ilişkisi yoktur diyebiliriz 🙂 Yani her …

Daha Fazlasi

Statement Nedir?

Statement temel javascript ifadesidir. Her statement tek bir satırlık komuttur. Ve bu tek satırlık komutlar noktalı virgül ( ; ) ile ayrılır. JavaScript kod satırlarını birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanmak zorunlu değildir ancak kodların okunabilirliği ve düzenini sağlamak adına noktalı virgül kullanılması tercih edilir. Ayrıca noktalı virgül kullanarak tek bir satırda birden fazla komutu yazabiliriz. Aşağıdaki HTML kod bloğu …

Daha Fazlasi