Etiket Arsivleri

JavaScript Date ve Math Nesneleri

Date Nesnesi: Tarih ve saat işlemleri için kullanılan metot ve özelliklerin bulunduğu nesnedir. Date nesnesi oluşturulduktan sonra ilgili metotlarla nesne içerisinden bilgiler rahatlıkla alınabilir. Şimdi bazı Date nesnesi metotlarını inceleyelim: getDate( ) Metodu: Sistem tarihinde ayın kaçıncı günü olduğu bilgisini verir. Çalışan kodlar sonucunda sistem tarihine göre 1-31 arası bir değer ekrana yazdırılır. getDay() Metodu: Sistem tarihine göre haftanın kaçıncı …

Daha Fazlasi