Etiket Arsivleri

ASP.NET Core Kitap Listeleme Projesi Ders 10

Bu dersimizde KitapListesi projemize datatable ve birkaç görsellik ekleme adına javascript objeleri ekleme ile devam edelim. Eklemek istediklerimi şöyle bir tanıtırsam; Sweetalert2ToastrDatatablesCdnjs.com Jquery Bu dersi komple videodan takip öneririm. Her bir eklenti için wwwroot klasöründe klasör oluşturdum ve buraya eklemiş olduğum css ve js dokümanlarının linkini projemdeki _Layout.cshtml sayfama referans olarak verdim. Bu dersimde yazı olarak bu kadar, kodları da …

Daha Fazlasi

JavaScript Değişken Tanımlama ve Değişken Türleri

JavaScriptte değişken tanımlaması yapabilmek için variable kelimesinin kısa yazılışı var kullanılır. var kelimesinin ardından değişkenin adı yazılır ve böylelikle değişken tanımlanmış olur. Diğer programlama dillerinde olduğu gibi JavaScriptte de değişken tanımlamanın bazı kuralları bulunmaktadır. Buna daha önceki yazımda değinmiştim, aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. JavaScript Kodları Yazım Kuralları Bu kuralların yanı sıra Türkçe karakterleri de mümkün olduğunca kullanmamamız gerekir. Her ne kadar …

Daha Fazlasi

JavaScript Kodları Yazım Kuralları

JavaScript kodlarını da yazarken diğer programlama dillerinde olduğu gibi yazım kuralları vardır. JavaScript html etiketlerinde olduğu gibi boşlukları önemsemez. Yani, deger = 5 ile deger=5 aynı anlama gelir. JavaScript dilinin bir diğer özelliği de büyük ve küçük harfe duyarlı olmasıdır. Örneğin DEGER, Deger, deger, DeGeR gibi yazımların hepsi birbirinden farklı değerlendirilir. Yine bir çok programlama dilinde de olduğu gibi JavaScript’te …

Daha Fazlasi

JavaScript Nedir?

JavaScript dili WEB sayfalarında dinamik içerik sağlayan ve son kullanıcı ile birebir iletişim kurulmasını sağlayan ve client tarafında çalışan yani istemci tarafında çalışan bir dildir. JavaScript kodları html kodları arasında yazılabilir. JavaScript 1995 yılında Brendan Eich tarafından geliştirilmiştir. JavaScript isim benzerliği nedeni ile Java ile çok fazla karıştırılır ancak ikisinin birbiri ile uzaktan yakından ilişkisi yoktur diyebiliriz 🙂 Yani her …

Daha Fazlasi

JQuery Öğe Seçimi

Öğe seçebilmek için kullanacağımız fonksiyon $ fonksiyonudur. Aşağıdaki kod bloğunu inceleyiniz : Örnekte img öğesi için bu öğe içinde yer alan resimlerden indeks sırası tek olanları seçtim. Tek olanları seçme sebebim ise “img:odd” deyiminden kaynaklanıyor. odd tek demektir. Baz alından element img.. Ek bir bilgi vereyim,$ fonksiyonu ile birlikte herhangi bir argüman kullanmaz isek bu sefer boş bir seçim yapmış …

Daha Fazlasi

JQuery Nedir?

JQuery aslında bir JavaScript kütüphanesidir. HTML dokümanların yönetiminde, animasyon oluşturumunda, etkileşimli sayfaların hazırlanmasında kullanılan daha az kodla, daha efektif daha çok işlerin yapılmasını sağlayan bir WEB etkileşimi sağlayan JavaScript kütüphanesidir. JQuery uygulamalarından faydalanmak, uygulama geliştirmek için öncelikle bu sistemin mevcut kütüphane dosyasını oluşturacağımız HTML dokümanlara eklememiz gerekir. Yani şöyle düşünün, siz bir uygulama geliştireceksiniz, ancak bu uygulamanın bir kütüphaneden, bir …

Daha Fazlasi

Hata Yakalama Try – Catch

C#’da olduğu gibi hata yakalama işlemleri için JavaScriptte de Try-Catch bloğu kullanılır. Kuıllanımı kabaca aşağıdaki gibidir. buradaki problem bir dizi tanımladım ancak dizi içerisinde hiç bir veri mevcut değil. Dolayısı ile ilk hata olarak döngü içerisinde dizinin uzunluğundan küçük olduğunca dön ifadesi ile hata meydana gelmiş oluyor. Ekranda bu script çalıştırıldığında alınan mesaj : Hata : TypeError: Cannot read property …

Daha Fazlasi

JavaScriptte Diziler ve For Döngüsü

JavaScriptteki dizi mantığı diğer programlama dillerindeki dizi mantıklarına oldukça benzemektedir. Bir dizi aşağıdaki şekilde oluşturulabilir : Diziyi oluşturmak için new Array() deyimini kullanırız. Üsteki kod bloğunda; diyerek dizi adında boş bir dizi oluşturdum. Daha sonra; diyerek dizinin ilk indeksinden başlayarak, ilk indeks 0 (sıfır) ile başlar, eleman atama işlemi gerçekleştirdim. C# ile uğraşanlar iyi bilirler (genelde C#’dan bahsediyorum çünkü o …

Daha Fazlasi

Tip Dönüşümleri

JavaScript için tip ya da tür dönüşümleri diyebilirsiniz, kendisi gerçekleştirir gibi bir ifade kullanmıştım. Bu aslında çok da iyi bir şey değildir, çünkü bir takım karışıklıklara neden olur. Örneğin aşağıdaki kodları inceleyelim : Bu kod bloğu sonucu ekranda şu yazar. Sonuç 1 : 6 Sonuç 2 : 33 Birinci sonuç 6 iken ikincisi 33 tür. Bunun nedeni ilkinde ikisini number …

Daha Fazlasi

If / Else / Switch Deyimleri

JavaScript operatörleri genelde koşullu durumlarda kullanılırlar. Bu yazıda if, else ve switch deyimlerinden bahsetmek istiyorum. Genel olarak kullanım yapısı diğer programlama dillerinde olduğu gibidir. Kod yapısı aşağıdaki gibi : Görüldüğü gibi if ile şartımı kontrol ediyorum. Switch yapısı ise aşağıdaki gibi olabilir, Switch yapısıda diğer programlama dillerindeki Switch case yapısı gibidir. Birden fazla şartı kontrol edebilmemize yarar. Eşittir Operatörü ile …

Daha Fazlasi