Etiket Arsivleri

Dictionary Collection – Dictionary Koleksiyonu

Hashtable koleksiyonun generic türdeki karşılığıdır, hemen hemen aynı metotlar ikisi içinde ortaktır. Tanımlanma örneği : Dictionary< string,int > Kisiler = new Dictionary< string, int >(); Aşağıdaki yazıyı da okuyunuz : Hashtable Koleksiyonu Örneğimize geçersek :

Daha Fazlasi

Generic Type Collections – Generic Tipinde Koleksiyonlar

.NET 2.0?dan sonra son yazılarımda bahsettiğim tipik koleksiyon sınıfları yerini şablon tipli yani generic type koleksiyon sınıflarına bıraktı. Klasik tipli koleksiyon sınıfları içerisine aldıkları elemanların hepsini object türünde saklar. Ve bu durum performans kaybına sebep olur, çünkü boxing ve unboxing işlemleri yapılmaktadır, boxing ve unboxing işlemleri için tür dönüşümlerini incelemenizi öneririm. Performans kaybının yanı sıra aynı zamanda tür güvenliği (type …

Daha Fazlasi

BitArray Collection – BitArray Koleksiyonu

BitArray bitlerle işlem yapmak için oluşturulmuş koleksiyondur. BitArray koleksiyonunda 1 değerini ifade eden true, 0 değerini ifade eden false değerleri saklanır. BitArray ile bir sayının bitlerine tek tek erişilebilir. Buna ek olarak XOR, AND gibi bitsel işlemler de yapabiliriz. BitArray yapısı ve işlemlerini anlamak içinbiraz bit işlemlerini (dijital elektronik) hususunda bilgi sahibi olmak avantajlı olacaktır. Bit?ler üzerinde işlem yapmak önemlidir …

Daha Fazlasi

Queue Collection – Kuyruk Koleksiyonu

Queue koleksiyonu aynı zamanda kuyruk olarak da bilinir, yapı olarak stack gibidir ama algoritması tamamen farklıdır, stack LIFO mantığında çalışırken, Queue FIFO (First in First Out) mantığı ile çalışmaktadır. Yani ilk giren ilk çıkar. Son elemanın kuyruktan çıkabilmesi için önündeki tüm elemanların kuyruktan çıkmış olması gerekir. Tıpkı bir bilet kuyruğu gibi, sinema önünde bekleyenlerden kuyruktaki ilk kişi biletini alır ve …

Daha Fazlasi

SortedList

SortedList koleksiyon nesnesi Hashtable koleksiyon nesnesine çok benzer. Tanımlanması aynı şekildedir, SortedList sl = new SortedList(); sl.Add(“A”, “Ali”); sl.Add(“C”, “Ceren”); sl.Add(“B”, “Baki”); //indexer ile ekleme.. sl[“D”] = “Deniz”; SortedList, Hashtable?dan farklı olarak girilen kayıtları-elemanları sıralı olarak tutar, her yeni elemen eklendiğinde içinde bulunan tabloyu yeniden sıralar yani. Örneğin üstteki tanımlamalarımda vermiş olduğum örnekte kayıt sırası Ali, Ceren , Baki , …

Daha Fazlasi

Hashtable

Array ve ArrayList için bir elemana ancak o elemanın indeks numarası ile erişebiliyorduk. Hashtable ile ise bir koleksiyon elemanına bir anahtar değer ile erişebiliriz. Hashtable, IDictionary arayüzünden türemiştir. Hashtable yapısında her eleman bir key ve value ikilisi olarak saklanmaktadır ve bunlar hashtable adı verilen bir tabloda tutulur. Diğer dizi yapılarına göre oldukça yüksek performanslıdır. Hashtable bir nevi bir sözlük yapısı …

Daha Fazlasi

ArrayList Metotlar Örneği

ArrayList içinde kullanabileceğimiz bazı metotlar için aşağıdaki gibi bir örnek hazırladım. Tabi bu örnek içinde tüm metotlar ve tüm metotların parametreleri yok, bunun olması da zaten imkansız.. Örnekleyebildiğim kadarı ile örnekledim. Açıklamaları kod satır aralarında verilmiştir.

Daha Fazlasi

ArrayList

ArrayList, dizi yapısı gibi veri grubunu saklamak için kullanılan bir koleksiyon nesnesidir. Değer atanması ve işlenmesi bakımından oldukça kullanışlıdır. Daha önceden Bilge Adam eğitim kurumunda yazılım eğitiminde .NET giriş seviyesindeki ödevlerimde de kullanmıştım. İncelemek isteyenler aşağıdaki linklerden bakabilirler. Asker Dağıtım Poker Kart Kontrol   ArrayList tıpkı Array gibi index yapısını kullanmaktadır. Ekleme, silme, sıralama, arama, ters çevirme gibi işlemler yapılabilir. …

Daha Fazlasi

Collections – Koleksiyonlar

.NET ortamında genel itibari ile kodlarımızı yazarken bir çok durumda bir çok nesneden oluşan gruplara ihtiyaç duyarız. .NET Framework bunun için bize System.Collections isim alanında koleksiyon diye adlandırdığımız sınıfları sunmaktadır. Bu sınıflara örnek verirsek, ArrayList, BitArray, HashTable, Stack, SortedList, Queu, CollectionBase, DictionaryBase gibi sınıflardır. Bu koleksiyon tabanlı sınıflarda bir türden veya biribirinden farklı türlerde olan bir çok nesneyi aynı grup …

Daha Fazlasi