Etiket Arsivleri

Queue Collection – Kuyruk Koleksiyonu

Queue koleksiyonu aynı zamanda kuyruk olarak da bilinir, yapı olarak stack gibidir ama algoritması tamamen farklıdır, stack LIFO mantığında çalışırken, Queue FIFO (First in First Out) mantığı ile çalışmaktadır. Yani ilk giren ilk çıkar. Son elemanın kuyruktan çıkabilmesi için önündeki tüm elemanların kuyruktan çıkmış olması gerekir. Tıpkı bir bilet kuyruğu gibi, sinema önünde bekleyenlerden kuyruktaki ilk kişi biletini alır ve …

Daha Fazlasi