Etiket Arsivleri

BulletedList Kontrolü

BulletedList kontrolü madde imli işaret kontrolü olarak da bilinmektedir. Ayrıca numara ile de sıralanma imkanı vardır tabi. BulletedList kontrolünde iki adet tag kullanılmaktadır. ve tagleri kullanılmaktadır. tagi unordered list demektir yani sırasız liste. tagi ordered list demektir yani sıralı liste. BulletedList kontrolü diğer liste kontrollerinin aksine grup içindeki elemanların seçimine izin vermemektedir dolayısı ile SelectedIndexChanged eventi bu kontrol için desteklenmez. …

Daha Fazlasi

CheckBoxList Kontrolü

Adındanda anlaşılacağı üzere, CheckBoxList kontrolü bir grup CheckBox kontrolünden oluşan bir list kontrolüdür. Farklı CheckBox’ların bir grup altında toplanması ile oluşturulur. Tanımlanmasına dair bir kod bloğunu aşağıda veriyorum.

Daha Fazlasi

ListBox Kontrolü

ListBox kontrolü, HTML’deki select elementine eşittir. Dolayısı ile DropDownList kontrolüne de benzemektedir ancak ListBox kontrolünde yer alan elemanlarda, DropDownList kontrolünden farklı olarak çoklu seçim yapılabilir, bu durum Multiple özelliği ile ayarlanmaktadır. Aşağıdaki kod bloğunda ListBox kontrolünün tanımlanmasını örnekledim.

Daha Fazlasi

DropDownList Kontrolü

DropDownList kontrolü HTML kontrollerinden olan Select kontrolüne benzemektedir. DropDownList kontrolü ile kullanıcı bir drop-down menü listesinde tanımlanmış olan öğelerden bir tanesini seçebilir. Örnek bir kodlama ile kullanımını-tanımlanmasını göstermek istiyorum. Bu kontrole dair en çok kullanılan event, SelectedIndexChanged event (olay)’ idir. Bu event ayrıca CheckBoxList ve RadioButtonList kontrolleri tarafındanda kullanılmaktadır. Bu kontroller özellikle dinamik site yapılarında bir veritabanına bağlıdırlar ve bu …

Daha Fazlasi

List Kontrolleri

List kontrolleri listeleme işlemlerinde kullanılan kontrollerdir. Dinamik site yapılarında bu gibi kontrollerin içeriği genel olarak bir veritabanı aracılığı ile doldurulur. Aşağıdaki linklerden bu kontrollerin tanımlanması ile ilgili giriş niteliğindeki yazılara ulaşabilirsiniz. DropDownList Kontrolü Listbox Kontrolü RadioButtonList Kontrolü CheckBoxList Kontrolü BulletedList Kontrolü

Daha Fazlasi