Etiket Arsivleri

CheckBoxList Kontrolü

Adındanda anlaşılacağı üzere, CheckBoxList kontrolü bir grup CheckBox kontrolünden oluşan bir list kontrolüdür. Farklı CheckBox’ların bir grup altında toplanması ile oluşturulur. Tanımlanmasına dair bir kod bloğunu aşağıda veriyorum.

Daha Fazlasi

List Kontrolleri

List kontrolleri listeleme işlemlerinde kullanılan kontrollerdir. Dinamik site yapılarında bu gibi kontrollerin içeriği genel olarak bir veritabanı aracılığı ile doldurulur. Aşağıdaki linklerden bu kontrollerin tanımlanması ile ilgili giriş niteliğindeki yazılara ulaşabilirsiniz. DropDownList Kontrolü Listbox Kontrolü RadioButtonList Kontrolü CheckBoxList Kontrolü BulletedList Kontrolü

Daha Fazlasi