Etiket Arsivleri

Math.Round() – Math Sınıfı

Bu örneğimiz de sadece tek satırlık bir kod bulunmaktadır. Math sınıfının Round metodu ile textBox kontrolüne girilen ondalıklı sayının (verinin girilmesi esnasında) virgülden sonraki 2 basamağı ile birlikte, labela yazılması söz konusu.. Kodumuz sadece şu şekilde, textBox’ın change olayında; label1.Text = Math.Round(Convert.ToDecimal(textBox1.Text), 2).ToString();

Daha Fazlasi