Etiket Arsivleri

Math Sınıfı ve Bazı Matematiksel Metotlar

.NET ortamında Math sınıfı matematiksel fonksiyonları içerisinde barındıran bir sınıftır. Bu sınıfın altında bir çok matematiksel işlemi halledebileceğimiz metotlar yer almaktadır. Bu yazımda en sık kullanılanları açıklamak ve bir kaçını form örneğimde kullanmak istiyorum. Abs: Mutlak değer alma işlemleri için kullanılır. Ceiling: Yukarıya yuvarlama işlemi yapar. Floor: Aşağıya yuvarlama işlemi yapar. Pow: Üs alma işlemi yapar. Sqrt: Karekök alma işlemi …

Daha Fazlasi

static Metotlar, static Değişkenler ve Math Sınıfı

Metotlar genelde bir nesne üzerinden yürütülürler ancak bu her zaman böyle değildir. Yani bir metot nesneden bağımsız olarak da yürütülebilmektedir. İşte bu tipteki metotlar static (statik) metotlar olarak adlandılırlar. Diğer adı ile sabit metotlar olarak da bilinirler. Bu metotlar bir nesne ile var olan metotlar değil, bir sınıfın kendisininde tanımlanmış olan metotlardır. Örnek verirsek Math sınıfının Pow metodu bir statik …

Daha Fazlasi

Math.Round() – Math Sınıfı

Bu örneğimiz de sadece tek satırlık bir kod bulunmaktadır. Math sınıfının Round metodu ile textBox kontrolüne girilen ondalıklı sayının (verinin girilmesi esnasında) virgülden sonraki 2 basamağı ile birlikte, labela yazılması söz konusu.. Kodumuz sadece şu şekilde, textBox’ın change olayında; label1.Text = Math.Round(Convert.ToDecimal(textBox1.Text), 2).ToString();

Daha Fazlasi