Etiket Arsivleri

Method Overloading – Metotların Aşırı Yüklenmesi

Metotlar aşırı yüklenerek yani overload edilerek aynı isimli methodlardan birden fazla tanımlanabilir. Peki aynı isim dendiğine göre bunlar nasıl ayırt edilecek, bunun için imza kavramı denen bir durum söz konusu, nedir bu imza kavramı bunu açıklayalım. Bir method overload edilmek isteniyorsa ismi öncelikle aynı olmalıdır. Aksi takdirde bu o methodun overload edildiği anlamına gelmez, farklı bir method üzerinde çalışılmış olur. …

Daha Fazlasi