Etiket Arsivleri

Hata Yakalama Uygulamaları

Örneklerimde AdventureWorks2012 veritabanını kullanacağım. Örnek : HumanResources.Department tablosuna çift kayıt girmeye çalışacağım. Buradaki hatayı yakalamak için @@ERROR fonksiyonunu kullanacağım. Şimdi örneğimde HataNumarasi adında INT tipinde bir değişken tanımladım. Ve HumanResources.Department tablosunda 1 nolu kayıt olduğunu biliyorum ama ben bilerek hatalı kod yazmak için tekrar 1 nolu satıra veri girişi yapmaya çalışıyorum. HataNumarası değişkenim ile birlikte @ERROR fonksiyonunu bağlıyorum. Eğer hata …

Daha Fazlasi

TRY CATCH İle Yakalanamayan Hatalar

TRY CATCH bloğu ile bazı hataların ne olduğunu yakalayabilmemiz mümkün değildir. Örneğin sorgumuzda yanlış bir tablo adı, yanlış bir kolon adı veya yanlış bir veritabanı adı kullandığımızda sorgunun geneli başarısız bir sorgu olması nedeni ile tam bir verim alamayız. Bu soruna geçici bir çözüm bulabilmek için sorgularımızı stored procedure yani saklı yordam olarak yazıp, bu saklı yordamları da TRY bloğu …

Daha Fazlasi

TRY CATCH Kullanımı

MS SQL’de hata yakalama olarak önceki yazılarımda @@ERROR fonksiyonundan bahsetmiştim. Tıpkı .NET ortamında CSharpta olduğu gibi MS SQL ortamında da TRY CATCH yapısı kullanabilirsiniz. Hatta @@ERROR yerine bu yapıyı kullanmanızı öneririm. Aynen .NET ortamındaki Visual Basic ve Csharp ortamındaki gibi burada da benzer şekilde bu yapıyı kullanabiliyoruz. Aynen ordaki gibi hata sonucu ilgili hata oluştuğuna dair kullanıcıları bilgilendirebiliyoruz. Kalıpsal olarak …

Daha Fazlasi