Etiket Arsivleri

Bir Tablodan Başka Bir Tabloya Veri Aktarımı

Bu yazımda mevcut olan tablolar arası birbirlerine veri eklemekten bahsedeceğim. Çok sık başvurulan bir işlemdir. Örneğin diyelim ki bir veritabanında urunler ve depo tablosu mevcut. Urunler tablosundaki verileri depo tablosunda da yazmam gerekiyor. İşte bu gibi durumda tablolar arası veri aktarımı yapma ihtiyacı duyarız. Çünkü aynı verilerin aktarımında satırlarca veriyi yeniden girmek veya tek tek eklemek çok mantıklı değildir. Aynı …

Daha Fazlasi

INSERT INTO Kullanarak Birden Fazla Veri Kümesi Ekleme

Bir önceki yazımda SQL’de bir tablo için tek bir seferde tek satır için veri girişinden bahsetmiştim. Şimdiki yazımda INSERT INTO kullanarak bir tabloya tek sorguda nasıl birden fazla satır için veri girebilirim buna değinmek istiyorum. Bunu yapabilmenin iki yolu var. Bu iki yoluda gösterelim. AdventureWorks veritabanı üzerinde ben bir önceki yazımda oluşturduğum MusteriDemo tablosunu kullanacağım. Bu arada bir önceki yazıya …

Daha Fazlasi

INSERT INTO ile Tablolara Veri Eklemek

Microsoft SQL’de herhangi bir tabloya veri eklemenin bir çok yolu vardır. Bir tabloyu edit modunda açarak manuel olarak elle girerek tablo üzerinde ilgili kolonlara ekleyebiliriz mesela. Ama ben bu yazımda T-SQL yani kod ile veri ekleme nasıl yapılır buna değinmek istiyorum. Çünkü her zaman SQL Server Management Studio kullanılmaz, özellikle yazılım uygulamarımızda, WEB uygulamalarımızda oluşturduğumuz projelerde veri kaydı yapabilmek için …

Daha Fazlasi