Etiket Arsivleri

INSERT INTO Kullanarak Birden Fazla Veri Kümesi Ekleme

Bir önceki yazımda SQL’de bir tablo için tek bir seferde tek satır için veri girişinden bahsetmiştim. Şimdiki yazımda INSERT INTO kullanarak bir tabloya tek sorguda nasıl birden fazla satır için veri girebilirim buna değinmek istiyorum. Bunu yapabilmenin iki yolu var. Bu iki yoluda gösterelim. AdventureWorks veritabanı üzerinde ben bir önceki yazımda oluşturduğum MusteriDemo tablosunu kullanacağım. Bu arada bir önceki yazıya …

Daha Fazlasi

GROUPING SETS Deyimi

GROUPING SETS deyimini toplama fonksiyonu içeren bir sorgu içinde kullandığımızda bu deyimi kullanarak aslında farklı gruplandırma düzeylerini birleştirmiş oluruz. Aslında bu çoklu toplama fonskiyonu içeren sorguları UNION deyimi ile birleştirmeye benzemektedir. Örneğin bir sütun için özetlenen veriler ile birlikte bir başka farklı sütun için özetlenen verileri birleştirmek istediğimizi farzedelim. Tıpkı MERGE gibi bu deyimi çoklu veriler için kullanabiliriz. Peki neden …

Daha Fazlasi

UNION ve UNION ALL Fonksiyonları

UNION deyimi iki veya daha fazla sorgunun sonuçlarını birleştirmek için kullanırız. Bu iki veya dahaz fazla sorgu sonucu oluşan değerler tek bir tablo üzerinde geriye döndürülür. Syntax yani söz dimizi aşağıdaki gibidir : SELECT listelenecek tablo kolonları FROM tablo1 UNION SELECT listelenecek kolonlar FROM tablo2 veya UNION ALL ile; SELECT listelenecek tablo kolonları FROM tablo1 UNION ALL SELECT listelenecek kolonlar …

Daha Fazlasi