Etiket Arsivleri

İki Boyutlu Dizi Uygulaması

Bu uygulamam da aşağıdaki linkte bahsettiğim uygulamaya benzer bir uygulama gerçekleştireceğim. Tek Boyutlu Dizi Uygulaması Fark olarak burada tek boyutlu bir dizi yerine iki boyutlu bir rectangular dizi kullanacağım. Burada yine 10 öğrencime ilişkin notlarımı tutacağım bir dizi oluşturacağım ama bu sefer her öğrencinin 3 notu olacak. Yani dizimdeki her bir satır herhangi bir öğrencinin 3 notunu içerecek. Dizimdeki her …

Daha Fazlasi

İki (Çok) Boyutlu Diziler

Çok boyutlu diziler daha çok satır ve sütunlar şeklinde oluşturulmuş veri kümelerindeki bilgileri saklamak için kullanılırlar. Örneğin iki boyutlu bir dizi tanımlama için dizi tanımlama esnasında hem satır hem de sütun bilgisini veririz. Burada dizi indisi tanımlama aşamasında ilk verilen değer satırı temsil eder, ikinci verilen değer sütunu temsil eder. Tabi çok boyutlu denilince akla sadece iki boyutlu diziler gelmesin, …

Daha Fazlasi