Etiket Arsivleri

Sınıf (Class), Nesne (Object), Metot (Methods), Özellikler (Properties) Kavramları

Yazılımda genel olarak ortak bir şekilde ifade edilen bu terimleri bu yazımda elimden geldiğinde açıklamaya çalışacağım. Yazı teorik bir yazı olacak. Bundan sonra da genel olarak kabul gören ingilizce isimlerini daha çok kullanma durumumuz olabilir. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi genel olarak bir benzetme yapalım. Örneğin bir arabayı sürüyorsunuz ve bu arabanın gaz pedalına basarak daha hızlı bir şekilde gitmek …

Daha Fazlasi

Yazılımda Nesne Teknolojisi

Uzun zamandır C# yazılarına ara verdiğimin farkındayım. Bundan sonra ara ara tekrar C# yazılarına devam edeceğim. Bir çok noktasına tekrar el atacağız, gerekirs aynı konu başlıklarını tekrar ele alıp tekrar yeniden yazı yazacağım. Bazen yazımızın anlaşılabilir olması için sadece console uygulaması yapıp geçeceğim. Şimdi ilk olarak nesne teknolojisi nediri açıklayan bir teorik yazı ile giriş yapmak istiyorum. 1980’li yıllardan itibaren …

Daha Fazlasi

Interface (Arayüz)

Interfaceler, class veya struct gibi türler için oluşturulmuş modellerdir. Sınıflar değişkenleri, özellikleri, olayları, metotları ve indeksleyicileri tanımlar ve içeriklerini oluşturur, arayüzler ise bir sınıfın temelde hangi üyelerden oluşacağını belirleyen bir nevi şablon yapılarıdır. Bu sayede oluşturulacak sınıflara öncülük edilir ve içermeleri gereken üyelerin ne olacağının standardı belirlenir. Genelde büyük ölçekli projelerde önem kazanmaktadırlar. Arayüzleri interface anahtar sözcüğü ile tanımlarız. Ara …

Daha Fazlasi

Kalıtımda Yapıcı Metotlar

Sınıfları türetirken temel sınıftaki bütün özellikler, türeyen sınıflar içinde geçerlidir, buna değişkenler, metotlar dahil. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus söz konusu tabii ki, bir temel sınıftan türeyen alt sınıf için bir nesne oluşturulduğunda bu alt sınıfın yapıcı (constructor) metotunun çağırılacağı kesindir. Peki, bu alt sınıfın temel özelliklerini aldığı base classın da yapıcı metotu çağırılır mı? Bu örnek ile …

Daha Fazlasi

Inheritence – Miras Alma (Kalıtım)

Inheritence nesne yönelimli programlamanın en önemli özelliklerinden biridir, miras alma yolu ile sınıflar birbirinden türetilebilir. Yani mevcut sınıflardan yeni bir sınıf üretme şekli olarak tanımlanabilir.  Bu işlemde, türeyen sınıflar derived class (türemiş sınıf), kendisinden yeni sınıfların oluşturulduğu sınıflara ise base class (temel sınıf) adı verilir. Türeyen sınıflar, türedikleri sınıfların özelliklerini devralırlar, bununla birlikte kendilerine de özel olarak özellikleri mevcuttur. .NET …

Daha Fazlasi

Access Modifiers – Erişim Belirleyiciler

Bir programda kullanıcının bir sınıf içindeki değişkenlere, metotlara nasıl, ne şekilde ulaşabileceğini belirleyen niteleyici ifadelere access modifier yani erişim belirleyici adı verilir. Şu ana kadar örneklerimiz de private, public, static gibi belirleyicileri kullandık. Bunlardan en çok public ve private ile alakalı hep örneklerimiz mevcuttu. Bunların haricinde bir kaç access modifier daha mevcuttur. Hepsini listelersek; private public static protected internal protected …

Daha Fazlasi

Dönüşüm Operatörlerinin Yeniden Yüklenmesi

Oluşturulan nesneler temel veri türleri ya da tanımlanan diğer sınıflarla uyumlu çalışabilmesi için .NET’te tür dönüşümleri de yapabilmekteyiz. Tür dönüşümü ile bir nesneyi bir türe eşitleyebilir, akarabiliriz. Daha sonra yine tanımlanan overloading işlemlerine göre bunun üzerinde farklı işlemler yapabiliriz. Tür dönüşümlerinde önemli bir durum söz konusudur, bunu açıklarsak aynı class içinde hem implicit hem de explicit tür dönüşümü yapılamaz. Yani …

Daha Fazlasi

True ve False Operatörlerinin Aşırı Yüklenmesi

Mantıksal operatörler denilince aklımıza true ve false gelir. TRUE ve FALSE operatörleri de aynı anda tanımlanmak şartı ile overload edilebilirler. Bilindiği üzere, true ve false operatörleri if karar yapısında, do-while-for gibi döngü yapılarında kullanılır. Bu operatörlerin aşırı yüklenmesi durumu bu gibi döngüsel ihtiyaçlarda gerekli olabilmektedir. Bu operatörlerin de tek bir operandı bulunur. Bununla alakalı bir örnek yaparsak;

Daha Fazlasi

İlişkisel Operatörlerin Aşırı Yüklenmesi – Relational Operators Overloading

.NET’te operatörler içinde ilişkisel operatörler de overload edilebilmektedir. Peki nedir bu ilişkisel operatörler? Bu operatörler geriye bool olarak TRUE ya da FALSE gönderen operatörlerdir. Altı adet ilişkisel operatörümüz mevcut bunlar, < (Küçüktür) > (Büyüktür) = (Büyük-eşittir) == (Eşittir, denktir) != (Eşit değildir, denk değildir) Bu operatörlerin overload edilmesinde çok dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta şudur: Birbirine zıt olan operatörlerin …

Daha Fazlasi