Etiket Arsivleri

NTILE Fonksiyonu

Diğer sıralama fonksiyonlarında her bir listelenen veri satırına numara verilirken NTILE fonksiyonu ile satır gruplarına değer atayabilme imkanımız mevcuttur. Bir örnekle konumuzu açıklayıp bitirelim. Sorgumuzu açıklayayım. Sales.SalesOrderHeader tablosundan 2005 için SalesPersonID değerlerini toplam satışlarına göre gruplandırarak listeleme yapıyoruz. NTILE fonksiyonu ile satırları 10 gruba böldük. Burada baz alınan 10 grup durumu tabi her satış personeli için yani her SalesPersonID için …

Daha Fazlasi