Etiket Arsivleri

Sınıf (Class), Nesne (Object), Metot (Methods), Özellikler (Properties) Kavramları

Yazılımda genel olarak ortak bir şekilde ifade edilen bu terimleri bu yazımda elimden geldiğinde açıklamaya çalışacağım. Yazı teorik bir yazı olacak. Bundan sonra da genel olarak kabul gören ingilizce isimlerini daha çok kullanma durumumuz olabilir. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi genel olarak bir benzetme yapalım. Örneğin bir arabayı sürüyorsunuz ve bu arabanın gaz pedalına basarak daha hızlı bir şekilde gitmek …

Daha Fazlasi

Yazılımda Nesne Teknolojisi

Uzun zamandır C# yazılarına ara verdiğimin farkındayım. Bundan sonra ara ara tekrar C# yazılarına devam edeceğim. Bir çok noktasına tekrar el atacağız, gerekirs aynı konu başlıklarını tekrar ele alıp tekrar yeniden yazı yazacağım. Bazen yazımızın anlaşılabilir olması için sadece console uygulaması yapıp geçeceğim. Şimdi ilk olarak nesne teknolojisi nediri açıklayan bir teorik yazı ile giriş yapmak istiyorum. 1980’li yıllardan itibaren …

Daha Fazlasi

Kalıtımda Yapıcı Metotlar

Sınıfları türetirken temel sınıftaki bütün özellikler, türeyen sınıflar içinde geçerlidir, buna değişkenler, metotlar dahil. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus söz konusu tabii ki, bir temel sınıftan türeyen alt sınıf için bir nesne oluşturulduğunda bu alt sınıfın yapıcı (constructor) metotunun çağırılacağı kesindir. Peki, bu alt sınıfın temel özelliklerini aldığı base classın da yapıcı metotu çağırılır mı? Bu örnek ile …

Daha Fazlasi

Inheritence – Miras Alma (Kalıtım)

Inheritence nesne yönelimli programlamanın en önemli özelliklerinden biridir, miras alma yolu ile sınıflar birbirinden türetilebilir. Yani mevcut sınıflardan yeni bir sınıf üretme şekli olarak tanımlanabilir.  Bu işlemde, türeyen sınıflar derived class (türemiş sınıf), kendisinden yeni sınıfların oluşturulduğu sınıflara ise base class (temel sınıf) adı verilir. Türeyen sınıflar, türedikleri sınıfların özelliklerini devralırlar, bununla birlikte kendilerine de özel olarak özellikleri mevcuttur. .NET …

Daha Fazlasi

Access Modifiers – Erişim Belirleyiciler

Bir programda kullanıcının bir sınıf içindeki değişkenlere, metotlara nasıl, ne şekilde ulaşabileceğini belirleyen niteleyici ifadelere access modifier yani erişim belirleyici adı verilir. Şu ana kadar örneklerimiz de private, public, static gibi belirleyicileri kullandık. Bunlardan en çok public ve private ile alakalı hep örneklerimiz mevcuttu. Bunların haricinde bir kaç access modifier daha mevcuttur. Hepsini listelersek; private public static protected internal protected …

Daha Fazlasi

SingleTon Pattern Design (Tek Nesneler)

Singleton bir program çalıştığında belli bir nesneden sadece bir instance olmasını garantilemek için kullanılır. Buna ek olarak oluşturulan nesneye ilgili sınıfın dışından mutlaka erişim sağlanmasını da hedefler. Örneğin bir veri tabanı uygulamasında belli bir anda sadece bir bağlantının olması istenir yani her gerektiğinde yeni bir bağlantı nesnesi oluşturmaktansa mevcut bağlantı nesnesi kullanılarak daha performanslı bir yapı sağlanır. Bu işlemi gerçekleştirebilmek …

Daha Fazlasi

Constructors (Yapıcılar)

Bilindiği üzere, nesneler sınıfların canlandırılmış halidir. Yani bir sınıfı ve üyeleri doğrudan kullanmak yerine ondan bir nesne üretip bunu nesne aracılığı ile kullanmayı tercih ediyoruz. Bir sınıftan nesne oluşturulduğunda, nesneyi hazırlayan şekillendiren yordamlar oluşur işte bunlara constructor (yapıcı) adı verilir. Constructor dışarıdan veri alabilir ancak geriye değer döndürmez. Bir sınıftan nesne oluşturduğumuz da yapılmasını istediğimiz işlemleri bu yordamlar yani constructor …

Daha Fazlasi

Class (sınıf) Üyeleri Metotlar

Sınıf Üyeleri, temel olarak şunlardır. İç içe sınıflar (nested class), yordamlar (methods), Yapıcılar (Constructors), Yıkıcılar (Destructors), Alanlar/Değişkenler (Variables), Özellikler (properties), indeksleyiciler (indexers), öznitelikler (attributes), arabirimler (interfaces), numaralandırmalar (enumarations), temsilci ve olaylar (delegates & events) ve yapılar (structers) gibi. Tabi tüm bu üyelerin hepsi bir sınıf içinde bulunmak zorunda değildir, fakat mutlaka en az bir yordam bulunmalıdır. Çünkü dışarıdan yordamlar üzerinden …

Daha Fazlasi

Nesne Yönelimli Programlama (OOP) Nedir?

Nesne yönelimli programlama (Obejct Oriented Programming) yazılım dünyasında karmaşıklığı ya da boyutu artan yazılımların kolayca ve kısa sürede geliştirilebilmesi için özellikle tüm yazılım projelerinde kullanılmaktadır. Tüm modern programlama dilleri tarafından desteklenmedir. Nesneye yönelik programlama da 3 temel yapı üzerine durulur. Bunlar : Veri Soyutlama Kalıtım Çok Biçimlilik Öncelikle sınıf (class) ve nesne (object) nedir bunlara değinelim. Sınıf (Class) , bir …

Daha Fazlasi