Etiket Arsivleri

Sınıf (Class), Nesne (Object), Metot (Methods), Özellikler (Properties) Kavramları

Yazılımda genel olarak ortak bir şekilde ifade edilen bu terimleri bu yazımda elimden geldiğinde açıklamaya çalışacağım. Yazı teorik bir yazı olacak. Bundan sonra da genel olarak kabul gören ingilizce isimlerini daha çok kullanma durumumuz olabilir. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi genel olarak bir benzetme yapalım. Örneğin bir arabayı sürüyorsunuz ve bu arabanın gaz pedalına basarak daha hızlı bir şekilde gitmek …

Daha Fazlasi

Access Modifiers – Erişim Belirleyiciler

Bir programda kullanıcının bir sınıf içindeki değişkenlere, metotlara nasıl, ne şekilde ulaşabileceğini belirleyen niteleyici ifadelere access modifier yani erişim belirleyici adı verilir. Şu ana kadar örneklerimiz de private, public, static gibi belirleyicileri kullandık. Bunlardan en çok public ve private ile alakalı hep örneklerimiz mevcuttu. Bunların haricinde bir kaç access modifier daha mevcuttur. Hepsini listelersek; private public static protected internal protected …

Daha Fazlasi

SingleTon Pattern Design (Tek Nesneler)

Singleton bir program çalıştığında belli bir nesneden sadece bir instance olmasını garantilemek için kullanılır. Buna ek olarak oluşturulan nesneye ilgili sınıfın dışından mutlaka erişim sağlanmasını da hedefler. Örneğin bir veri tabanı uygulamasında belli bir anda sadece bir bağlantının olması istenir yani her gerektiğinde yeni bir bağlantı nesnesi oluşturmaktansa mevcut bağlantı nesnesi kullanılarak daha performanslı bir yapı sağlanır. Bu işlemi gerçekleştirebilmek …

Daha Fazlasi

Static Classes (Statik Sınıflar)

Statik üyelerdeki durumu şöyle kısaca bir hatırlarsak, statik bir üye oluşturulduktan sonra ilgili class altındaki statik bir üyeye erişebilmek için ilgili class için bir instance almadan ulaşabileceğimizi, hatta instance aldıktan sonra bu üyelere ulaşamadığımızı anımsayabiliriz. İçinde sadece statik üye olan bir class için hiç bir zaman bu class’tan türeyecek nesneye ihtiyacımızın olmayacağını söyleyebiliriz o halde ama bu durum şu demek …

Daha Fazlasi

Statik Üyeler

Nesne yönelimli programlamada bir sınıf içindeki değişkenler, methodlar yani üyeler statik niteliğinde olabilirler. Bir üyenin statik niteliğinde olması demek bir sınıf içindeki yordam (method), özellik (property) gibi alanlardan rahatlıkla erişilebilmesi anlamına gelmektedir. Statik üyeler doğrudan sınıfın kendi üyeleri olup sınıftan üretilen nesneden bağımsız hareket etmekdedirler. Tüm nesnelerin ulaşabileceği ortak bir bellek alanında tutulurlar. Bu nedenle bir statik üyeye ulaşabilmek için …

Daha Fazlasi

Constructors (Yapıcılar)

Bilindiği üzere, nesneler sınıfların canlandırılmış halidir. Yani bir sınıfı ve üyeleri doğrudan kullanmak yerine ondan bir nesne üretip bunu nesne aracılığı ile kullanmayı tercih ediyoruz. Bir sınıftan nesne oluşturulduğunda, nesneyi hazırlayan şekillendiren yordamlar oluşur işte bunlara constructor (yapıcı) adı verilir. Constructor dışarıdan veri alabilir ancak geriye değer döndürmez. Bir sınıftan nesne oluşturduğumuz da yapılmasını istediğimiz işlemleri bu yordamlar yani constructor …

Daha Fazlasi

Nesne Yönelimli Programlama (OOP) Nedir?

Nesne yönelimli programlama (Obejct Oriented Programming) yazılım dünyasında karmaşıklığı ya da boyutu artan yazılımların kolayca ve kısa sürede geliştirilebilmesi için özellikle tüm yazılım projelerinde kullanılmaktadır. Tüm modern programlama dilleri tarafından desteklenmedir. Nesneye yönelik programlama da 3 temel yapı üzerine durulur. Bunlar : Veri Soyutlama Kalıtım Çok Biçimlilik Öncelikle sınıf (class) ve nesne (object) nedir bunlara değinelim. Sınıf (Class) , bir …

Daha Fazlasi