Etiket Arsivleri

Dönüşüm Operatörlerinin Yeniden Yüklenmesi

Oluşturulan nesneler temel veri türleri ya da tanımlanan diğer sınıflarla uyumlu çalışabilmesi için .NET’te tür dönüşümleri de yapabilmekteyiz. Tür dönüşümü ile bir nesneyi bir türe eşitleyebilir, akarabiliriz. Daha sonra yine tanımlanan overloading işlemlerine göre bunun üzerinde farklı işlemler yapabiliriz. Tür dönüşümlerinde önemli bir durum söz konusudur, bunu açıklarsak aynı class içinde hem implicit hem de explicit tür dönüşümü yapılamaz. Yani …

Daha Fazlasi

True ve False Operatörlerinin Aşırı Yüklenmesi

Mantıksal operatörler denilince aklımıza true ve false gelir. TRUE ve FALSE operatörleri de aynı anda tanımlanmak şartı ile overload edilebilirler. Bilindiği üzere, true ve false operatörleri if karar yapısında, do-while-for gibi döngü yapılarında kullanılır. Bu operatörlerin aşırı yüklenmesi durumu bu gibi döngüsel ihtiyaçlarda gerekli olabilmektedir. Bu operatörlerin de tek bir operandı bulunur. Bununla alakalı bir örnek yaparsak;

Daha Fazlasi

Aritmetik Operatörlerin Aşırı Yüklenmesi

Aritmetik operatörlerin aşırı yüklenmesi deyince aklımıza toplama, çıkarma, çarpma, bölme operatörleri gelir. Bunlar ikili operatörler yani binary operatörler olarak da bilinirler. Aritmetik operatörlerin içinde bir de unary (tekli) operatörler vardır, bunlarında işlemi ++ (arttırma) , — (azaltma) ve – (tersleme) ‘dir. Şimdi aşağıdaki örnek projede bu operatörlerin kendi oluşturduğumuz bir class içinde nasıl overload edilebileceğine bir göz atalım. Peki bu …

Daha Fazlasi

Operator Overloading – Operatörlerin Aşırı Yüklenmesi

Nesne yönelimli programlama tekniğinin en önemli özelliklerinden birisi de operatörlerimize kendi oluşturduğumuz classlar için yeni anlamlar yükleyebilmektir. Bu işleme operator overloading yani operatörlerin aşırı yüklenmesi denilir. Peki nedir bu operatör overloading ve niçin yapılır diye düşünürsek, en basit açıklamayı şu şekilde yapabiliriz. Örnek olarak int türünden iki nesnenin toplanabilmesi için biz ?+? operatörünü kullanmaktayız. Bu operetör ile yapılan işlem sonucu …

Daha Fazlasi