Etiket Arsivleri

WEB Dosyalarından Qlik Sense’e Veri Aktarımı

Raporlama amacı ile gereken veriler her zaman veri tabanında saklanmayabilir, bazen bu verilerin bir WEB sitesinden de alınması gerekebilir. Örneğin bir satış verileri kümesinde müşterilerin lokasyon bilgilerine ilişkin koordinat bilgileri, kur bilgileri vb bir çok bilgi WEB üzerinden çekilmesi gerekebilir. Şimdi bir WEB dokümanından Qlik Sense’e Veri aktarımı örneği yapalım. Yeni bir Qlik Sense uygulaması oluşturalım. Burada Data Load Editor …

Daha Fazlasi