Etiket Arsivleri

RadioButton Kontrolü

RadioButton kontrolü CheckBox kontrolüne çok benzemektedir. RadioButton kontrolleri, CheckBox kontrölünden farklı olarak, gruplanabilir, birden fazla seçenek sunabilir ve bu seçenekler içinde sadece birisinin seçilmesine olanak verir. RadioButton kontrellerini bir grup altında toplamak için GroupName özelliğinden yararlanılır. Aşağıdaki asp.net kod bloğunda bunu örnekledim. RadioButton kontrolününde ana olayı yani ana eventi tıpkı CheckBox kontrolünde olduğu gibi CheckChanged olayıdır ve OnCheckChanged attribute ile …

Daha Fazlasi