Etiket Arsivleri

SELECT INTO Kullanımı

SELECT INTO deyimini genelde geçici tablolar oluşturma, çalışma tabloları oluşturmak için kullanırız. Söz dizimi olarak kullanımı : SELECT kolon1, kolon2 INTO tablo2 FROM tablo1; Örneğimize geçelim. AdventureWorks2012 veri tabanı üzerinde çalışıyorum. Sorgum sonucunda 19972 satır etkileniyor. Bu sorgumda Person.Person tablosunda yer alan BusinessEntityID, FirstName, MiddleName, LastName alanlarını ve bu alanların FirstName, MiddleName ve LastName alanlarının birleştirilerek Tam İsim olarak gösterilmesini …

Daha Fazlasi