Etiket Arsivleri

SortedList

SortedList koleksiyon nesnesi Hashtable koleksiyon nesnesine çok benzer. Tanımlanması aynı şekildedir, SortedList sl = new SortedList(); sl.Add(“A”, “Ali”); sl.Add(“C”, “Ceren”); sl.Add(“B”, “Baki”); //indexer ile ekleme.. sl[“D”] = “Deniz”; SortedList, Hashtable?dan farklı olarak girilen kayıtları-elemanları sıralı olarak tutar, her yeni elemen eklendiğinde içinde bulunan tabloyu yeniden sıralar yani. Örneğin üstteki tanımlamalarımda vermiş olduğum örnekte kayıt sırası Ali, Ceren , Baki , …

Daha Fazlasi