Etiket Arsivleri

OPENXML Kullanarak XML Dokümanları Verilere Dönüştürmek

MS-SQL’de OPENXML komutu ile XML dokümanlarındaki verileri bir rowset yani tablo tipinde verilere dönüştürebiliriz. Aslında burada yaptığımız işlem XML doküman içindeki verilerin parçalanarak, tablolara aktarılmasıdır. OPENXML kullanırken aynı zamanda iki komut daha kullanırız, bunlar sp_xml_preparedocument ve sp_xml_removedocument komutlarıdır. sp_xml_preparedocument komutu XML dokümanı hafızaya yükleyen komuttur.Bu işlem SQL Server tarafından kullanılan bellek miktarının 8’de birini kaplayan bir işlem sürecidir, yani serverde …

Daha Fazlasi