Etiket Arsivleri

Contains Deyimi

Contains deyimi ile herhangi bir veri alanı içindeki veride istediğimiz, belirtmiş olduğumuz verinin geçip geçmediğini kontrol edebiliriz. Kullanımı şu şekildedir : SELECT kolon1, kolon2 FROM tablo WHERE CONTAINS (indekslenmiş kolon, aranan ifade) Örneklerle yazıma devam ediyorum. AdventureWorks veri tabanı üzerinde çalışıyorum. Bu sorgu ile demek istediğim şu Production.Document tablosunda yer alan doküman içeriğinde important deyimi geçen dokümanların FileName alanını göster. …

Daha Fazlasi

LIKE Deyimi Joker Karakterleri Birlikte Kullanmak

LIKE deyimi ile birlikte kullanılan joker karakterleri birlikte de kullanabiliriz. % (yüzde) işareti birden fazla karakteri tanımlarken, _ (alt çizgi) karakteri tek bir karaktere karşılık geliyordu. Bu konuyu örnekler ile anlatırsak, Bu sorgu şunu demektedir. Person.Person tablosundan LastName alanı Ber ile başlayan sonraki harfi r ya da g olan ve daha sonrası her ne olursa olsun tüm verileri listele. Sonuç …

Daha Fazlasi