Etiket Arsivleri

Birden Fazla Tablo Üzerinde Toplama Fonksiyonlarını Kullanmak

Toplama fonksiyonlarını GROUP BY ve HAVING deyimlerini kullanarak birden fazla tablo üzerinde yani birleştirilmiş tablolar üzerinde de kullanabiliriz. Şimdi Sales.Customer ve Sales.SalesOrderHeader tabloları üzerinde her müşteri başına siparişlerin toplamı ve siparişlerin toplam tutarını bulmak için bir takım örnekler yapalım. 1) Bu sorgumun sonucunda sipariş yapan tüm müşteriler yer alıyor. 2) Bu sorgum 1. sorgu ile aynı ama bu sefer INNER …

Daha Fazlasi

ISNULL ve COALESCE Deyimleri

Daha önceki yazılarımı takip etti iseniz bahsetmiştim. String verileri birbiri ile toplarken dikkat etmemiz gereken bir nokta vardı. Buna göre eğer bir alan içindeki veri NULL ise toplama işlemi sonucu geriye her ne olursa olsun NULL dönerdi. Yani diyelim ki iki alandan string verileri toplamak istiyorsunuz yani birleştirmek istiyorsunuz. Ad alanı bazı satırlarda dolu ama bazılarında NULL, dikkat boşluk karakteri …

Daha Fazlasi