Etiket Arsivleri

Birden Fazla Tablo Üzerinde Toplama Fonksiyonlarını Kullanmak

Toplama fonksiyonlarını GROUP BY ve HAVING deyimlerini kullanarak birden fazla tablo üzerinde yani birleştirilmiş tablolar üzerinde de kullanabiliriz. Şimdi Sales.Customer ve Sales.SalesOrderHeader tabloları üzerinde her müşteri başına siparişlerin toplamı ve siparişlerin toplam tutarını bulmak için bir takım örnekler yapalım. 1) Bu sorgumun sonucunda sipariş yapan tüm müşteriler yer alıyor. 2) Bu sorgum 1. sorgu ile aynı ama bu sefer INNER …

Daha Fazlasi

CTE – Common Table Expressions – Ortak Tablo İfadeleri

CTE yani common table expressions Türkçe olarak ise ortak tablo ifadeleri ilk defa Microsoft SQL 2005 versiyonu ile karşımıza çıktı. CTE ile aslında sorgularımıza bir ön sorgu katabiliyoruz. Genelde çok ileri teknk sorgulamalarda kullanılan bir yapıdır. Basit sorgular için bir avantajı yoktur. Dolayısı ile ben çok fazla derinlemesine girmeden şimdilik yüzeysel olarak bu konudan bahsetmek istiyorum. Söz dizimi yani syntax …

Daha Fazlasi

SQL’de Türetilmiş Tablolar

Günümüzde hala SQL Server 2000 sistemleri ile çalışanlar var ise SQL’de türetilmiş tablolar ile çalışmaya devam etmektedirler. Türetilmiş tablolar aslında bir alt sorgu sonucunda oluşturulan tablolardır. Aslında sadece SQL 2000 sisteminde değil SQL Server 2005, SQL Server 2008 sistemlerinde de türetilmiş tablolar mevcuttur. Ama 2005 ve 2008’de türetilmiş tablolar ile birlikte CTE dediğimiz ortak tablo ifadeleri de mevcuttur. Zaten bir …

Daha Fazlasi

INNER JOIN ile 3 ve Daha Fazla Tabloyu Birleştirme

Bundan daha önceki INNER JOIN ile alakalı yazılarımda iki tablo üzerinde işlem gerçekleştirdim. Ama biz yazılım geliştiriciler daha çok tablo üzerinde sorgu yapma ihtiyacı duyabiliriz. Özellikle çoka çok ilişkilerde daha fazla tabloyu birleştirerek sorgulama yapma ihityacı sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Örneğin bir okulun veritabanında öğrencilerin bilgilerinin tutulduğu bir tablo, birde ders bilgilerinin yer aldığı bir tablo olsun. Burada şuna ihtiyaç …

Daha Fazlasi

İki Tabloda Birden Fazla Kolonu Birbirine Bağlamak

INNER JOIN ile genelde iki farkı tabloda iki kolonu birbirine bağlarız. Ancak bazen öyle durumlar olur ki, iki tabloda birden fazla kolonu da birbirine bağlama ihtiyacı duyabiliriz. Şimdi AdventureWorks veritabanı üzerinde bununla alakalı bir örnek yapalım. Öncelikle şekille ifade ediyorum : Amacım Sales.SalesOrderDetail tablosu ile Sales.SpecialOfferProduct tablolarını birbirine bağlamak. Sales.SalesSpecialOfferProduct tablosu birleşik primary key özelliğine sahip bunların biri pecialOfferID, diğeri …

Daha Fazlasi

INNER JOIN İle İki Tabloyu Birleştirmek – (Farklı Kolonlar)

Bir önceki yazımda INNER JOIN ile iki tabloyu birbirine bağlamıştım. Önceki yazımda iki farklı tabloda yer alan iki aynı kolonları bağlamayı gösterdim. Aslında şimdiki yazımızda tamamen aynı gibi tek farkı bu sefer iki ayrı tabloda farklı kolonları birbirine bağlamak. Yani INNER JOIN ile illaki birbirine bağlayacağımız tablolardaki kolonların isimlerinin aynı olması gerekmiyor. Şimdi örneğimize geçelim. AdventureWorks veritabanı üzerinde aşağıdaki resimde …

Daha Fazlasi

INNER JOIN Kullanarak İki Tabloyu Birleştirmek

Çoğu zaman Microsoft SQL’de iki farklı tablodan aynı anda verileri çekme ihtiyacı duyarız. İşte bu gibi durumlarda bu iki tabloyu veritabanı yönetim sistemi programımız üzerinde sanal bir tablo oluşturarak birleştirip bu şekilde verileri listeletmemiz gerekir. İşte bu tabloları birleştirme işlemini gerçekleştiren fonksiyon INNER JOIN fonksiyonudur. İki tabloyu INNER JOIN ile birleştirdiğimizde yazmış olduğumuz sorguda tabloya ait hangi kolonları birleştirdi isek …

Daha Fazlasi