Etiket Arsivleri

ABS, POWER, SQUARE,SQRT, ROUND ve RAND Fonksiyonları

Bu yazımda sık kullanılan matematiksel fonksiyonlara değinmek istiyorum. ABS fonksiyonu matematiksel bir fonksiyondur. Bu fonksiyon ile nümerik bir değerin mutlak değerini elde ederiz. Örneğin -5 değeri bu fonksiyon sonucunda bize 5 olarak geri döner. 5 değeri yine 5 olarak geri döner. Yani rakam değerinin negatif ya da pozitif durumu göz ardı edilerek bize mutlak değer sonucu döndürülür. Aşağıda örnekledim. POWER …

Daha Fazlasi