Etiket Arsivleri

Birden Fazla Tablo Üzerinde Toplama Fonksiyonlarını Kullanmak

Toplama fonksiyonlarını GROUP BY ve HAVING deyimlerini kullanarak birden fazla tablo üzerinde yani birleştirilmiş tablolar üzerinde de kullanabiliriz. Şimdi Sales.Customer ve Sales.SalesOrderHeader tabloları üzerinde her müşteri başına siparişlerin toplamı ve siparişlerin toplam tutarını bulmak için bir takım örnekler yapalım. 1) Bu sorgumun sonucunda sipariş yapan tüm müşteriler yer alıyor. 2) Bu sorgum 1. sorgu ile aynı ama bu sefer INNER …

Daha Fazlasi

Toplama Fonksiyonlarının ORDER BY ve GROUP BY Deyimleri İle Birlikte Kullanımı

Toplama fonksiyonları ile birlikte ORDER BY deyimini kullanırken bazı dikkat etmemiz gereken noktalar vardır. Eğer toplama fonksiyonu olmayan bir sütunu ORDER BY ile listeleyeceksek, aynı kolonu GROUP BY kullanarak da listelememiz gerekir. Syntax yani söz dizimi olarak aşağıdaki gibidir : SELECT Toplama Fonksiyonu(Kolon1Adı),kolon2 FROM tabloAdı GROUP BY kolon2 ORDER BY kolon2 Şimdi ORDER BY ile birlikte toplama fonksiyonunu kullanalım ve …

Daha Fazlasi

WHERE ve ORDER BY Deyimlerinin Birlikte Kullanımı

SQL’de ORDER BY deyimi ile birlikte SELECT ile listelediğimiz verilerin sıralanmasını sağlayabiliriz. SQL?de SELECT ile bir sorgu çektiğimizde gelen veriler tabloya girilen verilerin standart sırası ile önümüze gelebilmektedir. Diyelim ki şöyle bir durum oluştu, bir çalışanlar listesinde binlerce kayıt var bu kişilerin adını listeleyeceğim ama alfabetik olarak yapmak istiyorum. İşte bu noktada kullanacağımız deyim ORDER BY deyimidir. Örnek : (AdventureWorks …

Daha Fazlasi

Verileri Sıralama ORDER BY, OFFSET, ASC, DESC, FETCH NEXT ONLY Deyimlerinin Kullanımı

Verilerimizi sorgularımız ile listeledikten sonra bu verileri istediğimiz kolonlara göre sıralama yapabiliriz. Bunun için ORDER BY deyimini kullanırız. Eğer ORDER BY deyimini yalnız olarak kullanırsak verilerimiz varsayılan olarak artan şeklinde sıralanır. Yani alfabetik verilerde A’dan Z’ye, numerik verilerde ise küçükten büyüğe olacak şekilde sıralama gerçekleşir. Ama biz tam tersi yönde yani azalan şekilde sıralamak istiyorsak, alfabetik olarak Z’den A’ya, numerik …

Daha Fazlasi