Etiket Arsivleri

Birden Fazla Tablo Üzerinde Toplama Fonksiyonlarını Kullanmak

Toplama fonksiyonlarını GROUP BY ve HAVING deyimlerini kullanarak birden fazla tablo üzerinde yani birleştirilmiş tablolar üzerinde de kullanabiliriz. Şimdi Sales.Customer ve Sales.SalesOrderHeader tabloları üzerinde her müşteri başına siparişlerin toplamı ve siparişlerin toplam tutarını bulmak için bir takım örnekler yapalım. 1) Bu sorgumun sonucunda sipariş yapan tüm müşteriler yer alıyor. 2) Bu sorgum 1. sorgu ile aynı ama bu sefer INNER …

Daha Fazlasi

CTE – Common Table Expressions – Ortak Tablo İfadeleri

CTE yani common table expressions Türkçe olarak ise ortak tablo ifadeleri ilk defa Microsoft SQL 2005 versiyonu ile karşımıza çıktı. CTE ile aslında sorgularımıza bir ön sorgu katabiliyoruz. Genelde çok ileri teknk sorgulamalarda kullanılan bir yapıdır. Basit sorgular için bir avantajı yoktur. Dolayısı ile ben çok fazla derinlemesine girmeden şimdilik yüzeysel olarak bu konudan bahsetmek istiyorum. Söz dizimi yani syntax …

Daha Fazlasi

SQL’de Türetilmiş Tablolar

Günümüzde hala SQL Server 2000 sistemleri ile çalışanlar var ise SQL’de türetilmiş tablolar ile çalışmaya devam etmektedirler. Türetilmiş tablolar aslında bir alt sorgu sonucunda oluşturulan tablolardır. Aslında sadece SQL 2000 sisteminde değil SQL Server 2005, SQL Server 2008 sistemlerinde de türetilmiş tablolar mevcuttur. Ama 2005 ve 2008’de türetilmiş tablolar ile birlikte CTE dediğimiz ortak tablo ifadeleri de mevcuttur. Zaten bir …

Daha Fazlasi

OUTER JOIN Tablo Birleştirme Uygulamaları

MS SQL’de tablo birleştirme fonksiyonları hakkında bir çok yazı paylaştım. Bu yazımda da bir kaç uygulama yapmak istiyorum. Uygulamalarımı Adventure Works 2012 örnek veritabanı üzerinde gerçekleştiriyorum. 1) Bir ürün sipariş edilsin ya da sipariş edilmesin tüm ürünleri ilgili sipariş ID’leri ile birlikte listeyelim. Bunun için yapmamız gereken şu, Sales.SalesOrderDetail tablosu ile Production.Product tablosunu ProductID kolonu üzerinden bağlamak. 2) Bu seferde …

Daha Fazlasi

LEFT OUTER JOIN Fonksiyonunun İkiden Fazla Tablo İçin Kullanımı

Bir önceki yazımda LEFT OUTER JOIN ve RIGHT OUTER JOIN kullanımına değinmiştim. Ancak o yazımda daha çok iki tablo üzerinde işlem gerçekleştirmiştim. Peki ikiden fazla tablo üzerinde işlem yapmak istersek ne yapmamız gerek? Bu yazımda neler yapabileceğimize değinmek istiyorum. Örneğin müşteri ID bilgilerinin olduğu bir müşteriler tablosu, sipariş ID bilgilerinin yer aldığı bir siparişler tablosu bir de ürün ID bilgilerinin …

Daha Fazlasi

LEFT OUTER JOIN ve RIGHT OUTER JOIN

Daha önceki tablo birleştirme yazılarımda INNER JOIN’den bahsetmiştim. INNER JOIN ile iki tabloyu birleştirirken iki tablo arasında mutlaka tam bir eşleşme olması gerekmektedir. Ancak bazen öyle durumlar olur ki, iki tablo arasında birleştirme yapmamız gerekirken aynı zamanda bu tablolardan birindeki verilerin hepsinin de listelenmesini isteriz. Örneğin bir e-ticaret sitesinde müşteriler ve aldıkları ürünlerini listelemek istediğimizi bununla birlikte henüz hiç alışveriş …

Daha Fazlasi