Etiket Arsivleri

ROW_NUMBER Fonksiyonu

ROW_NUMBER Fonksiyonu Microsoft SQL’de herhangi bir sorgunun sonucunda listelenen verilerin satırlarına sıralı olarak numara verilmesini sağlayan fonksiyondur. ROW_NUMBER Fonksiyonu içinde OVER ifadesini barındırır bu ifade ile ROW_NUMBER fonksiyonun numara vermede hangi kritere göre listelenmesi ile numara verileceğini belirlemek içindir aslında. Yani numara vermenin nasıl, neye göre, hangi listeleme kriterine göre olacağını belirtir. Tabi bu OVER ifadesi için ORDER BY deyimini …

Daha Fazlasi

SQL Sıralama Fonksiyonları Ne İşe Yarar?

Microsoft SQL’de sıralama fonksiyonları SQL 2005 versiyonundan bu yana kullanılmakta olan işlevlerdendir. Genel olarak sıralama işlemi şu anlama gelir, herhangi bir sorgu sonucunda geri dönen verilerin her bir satırını saymamıza, bu satırları bir şekilde sıralı olarak ifade edebilmemize yarar. Yani şöyle bir şey düşünelim. Yüzbinlerce üyesi olan bir e-ticaret sitesinin veri tabanında kullanıcı ID’leri uniqueidentifier tipinde olduğunu düşünelim. Burada sıralı …

Daha Fazlasi