Etiket Arsivleri

NTILE Fonksiyonu

Diğer sıralama fonksiyonlarında her bir listelenen veri satırına numara verilirken NTILE fonksiyonu ile satır gruplarına değer atayabilme imkanımız mevcuttur. Bir örnekle konumuzu açıklayıp bitirelim. Sorgumuzu açıklayayım. Sales.SalesOrderHeader tablosundan 2005 için SalesPersonID değerlerini toplam satışlarına göre gruplandırarak listeleme yapıyoruz. NTILE fonksiyonu ile satırları 10 gruba böldük. Burada baz alınan 10 grup durumu tabi her satış personeli için yani her SalesPersonID için …

Daha Fazlasi

RANK ve DENSE_RANK Fonksiyonları

RANK ve DENSE_RANK Fonksiyonları ROW_NUMBER fonksiyonuna çok benzemektedir. Farkı ORDER_BY deyimi ile bu fonksiyonların birbiri arasındaki bağlantılarıdır. RANK fonksiyonu ile tekrar eden satırlara aynı numaralar verilir ve kullanılmayan numaralar geçilir. DENSE_RANK fonksiyonunda ise kullanılmayan numaralar geçilmez. Bunu en güzel bir örnekle anlatabiliriz : Şimdi örneğimizin sonucu görelim sonra açıklama yapayım. Şimdi bu örneğimizde Sales.SalesOrderHeader tablosundaki verileri listeliyoruz. Görüldüğü üzere CustomerId …

Daha Fazlasi

SQL Sıralama Fonksiyonları Ne İşe Yarar?

Microsoft SQL’de sıralama fonksiyonları SQL 2005 versiyonundan bu yana kullanılmakta olan işlevlerdendir. Genel olarak sıralama işlemi şu anlama gelir, herhangi bir sorgu sonucunda geri dönen verilerin her bir satırını saymamıza, bu satırları bir şekilde sıralı olarak ifade edebilmemize yarar. Yani şöyle bir şey düşünelim. Yüzbinlerce üyesi olan bir e-ticaret sitesinin veri tabanında kullanıcı ID’leri uniqueidentifier tipinde olduğunu düşünelim. Burada sıralı …

Daha Fazlasi